logo

Všichni jsme získali percentil nad 90% a dostali jsme se na vysněné školy! Přístup a výuka p. Kovářové byla skvělá.
Veronika Zemanova a kol.

Sama tomu stále nemohu uvěřit, ale na letošních TSP jsem dosáhla percentilu 99,02 a jsem přijata na právnickou fakutu MU.
Markéta Záděrová

Chtěli bychom poděkovat za opravdu přínosný kurz. Oba jsme dosáhli percentilu nad 90 a dostali se na preferované fakulty.
Monika Krejčí a Lukáš Maliňák

Děkuji za opravdu kvalitní přípravu na TSP, díky níž jsem dosáhl percentilu 99,67 a byl jsem přijat na právnickou fakultu MU.
Milan Palásek

Děkuji vám moc za nedělní setkání, budu vaše kurzy doporučovat ve škole i kamarádům, protože děláte svoji práci moc dobře.
Markéta Gregorová

Chtěla bych vám poděkovat za přípravu na TSP, protože mi v mnohém pomohla.
Eva Novotná

Děkuji Vám i panu Soldánovi za velkou pomoc při přípravách na TSP.
Petra Bolečková

Osnova TSP kurzů - vybrat si můžete z těchto typů TSP kurzů:

1) TSP KLASIK - 30 hodin

Podle dlouhodobých zkušeností a zpětných vazeb od studentů je právě tento kurz s 30 hodinovou dotací nejoblíbenější. Dostatečný prostor bude věnován všem dílčím subtestům TSP. Tedy verbálnímu, kritickému, numerickému, analytickému myšlení, prostorové představivosti i kulturnímu přehledu.

2) TSP INTENZIVKA - 36 hodin

Díky větší hodinové dotaci (36 hodin) se kromě klasické náplně kurzů věnuje větší pozornost analytickému a numerickému myšlení.


3) TSP WORKSHOP - 15 hodin

Kurz obsahuje 3 setkání po 5 hodinách, v lednu, únoru a březnu. Proberou se všechny subtesty TSP i strategie řešení.  Jeho hodinová dotace je 15 hodin.

4) TSP RYCHLOVKA - 20 hodin

Kurz je vypisován poměrně krátkou dobu před samotnými přijímacími zkouškami. Určen je zejména těm, kteří si chtějí osvojit prověřené rady a tipy při psaní TSP a projít si subtesty s jejich specifiky. Jeho hodinová dotace je 20 hodin.

Druhy TSP kurzů 

5) TSP semináře - 6 hodin

Semináře jsou věnované dvěma nejvíce problematickým subtestům, numerice a analytice. V průhěhu 6 hodin stihnete probrat teorii i ukázkové příklady.

facebook_page_plugin