TSP SUPERINTENZIVKA - 42 hodin

Díky opravdu velké hodinové dotaci (42 hodin) se kromě klasické náplně kurzů věnuje větší pozornost analytickému a numerickému myšlení.