Přípravné kurzy na VŠ

Společně s maturitním ročníkem řeší velký počet studentů i přípravu na přijímací zkoušky na vysokou školu. V současné době existuje velmi mnoho způsobů, jak se připravovat. V tomto článku si představíme některé z nich. Bude pro vás snadnější se v problematice, která není úplně jednoduchá, orientovat.

Většina studentů musí skládat pro přijetí ke studiu na VŠ nějakou formu přijímací zkoušky. Tato forma i obtížnost se liší v závislosti na oboru a na jeho popularitě.

Nejdůležitějšími faktory pro úspěšné zvládnutí zkoušek jsou rozumové schopnosti, studijní předpoklady a v neposlední řadě vaše motivace, která bývá velice podceňována. Z mnohaletých zkušeností můžeme potvrdit, že motivace bývá velmi často klíčový faktorem.

Pokud chcete, aby byla vaše příprava efektivní, začněte s výběrem studijního oboru již o prázdninách před maturitním ročníkem. Veškeré informace získáte na webových stránkách fakult, dále doporučujeme navštívit den otevřených dveří a zjistit si informace od studentů, kteří obor aktuálně studují.

Dalším krokem je podrobné seznámení se s obsahem přijímacího řízení, prvotní otestování a následné sestavení harmonogramu přípravy včetně zvolení vhodné formy.

Přípravné kurzy na VŠ