logo

S přípravou na TSP začněte již na podzim!

Víte, že rok 2017 bude již patnáctým ročníkem TSP?

Největší problémy činí studentům numerické a analytické myšlení.

Věděli jste, že TSP vznikly už v roce 2003?

Společně s maturitním ročníkem řeší velký počet studentů i přípravu na přijímací zkoušky na vysokou školu. V současné době existuje velmi mnoho způsobů, jak se připravovat. V tomto článku si představíme některé z nich. Bude pro vás snadnější se v problematice, která není úplně jednoduchá, orientovat.

Většina studentů musí skládat pro přijetí ke studiu na VŠ nějakou formu přijímací zkoušky. Tato forma i obtížnost se liší v závislosti na oboru a na jeho popularitě.

Nejdůležitějšími faktory pro úspěšné zvládnutí zkoušek jsou rozumové schopnosti, studijní předpoklady a v neposlední řadě vaše motivace, která bývá velice podceňována. Z mnohaletých zkušeností můžeme potvrdit, že motivace bývá velmi často klíčový faktorem.

Pokud chcete, aby byla vaše příprava efektivní, začněte s výběrem studijního oboru již o prázdninách před maturitním ročníkem. Veškeré informace získáte na webových stránkách fakult, dále doporučujeme navštívit den otevřených dveří a zjistit si informace od studentů, kteří obor aktuálně studují.

Dalším krokem je podrobné seznámení se s obsahem přijímacího řízení, prvotní otestování a následné sestavení harmonogramu přípravy včetně zvolení vhodné formy.

Jak se připravit na vysokou školu.

Forma přípravy:

1. Samostudium

Pokud v rámci prvotního testování zjistíte, že vám obsah přijímací zkoušky nečiní velké problémy, můžete se začít připravovat samostatně. Hodně fakult má zveřejněné ukázky starších testů nebo doporučenou literaturu pro přípravu, což vám usnadní práci.

2. Přípravný kurz prezenční

Tato forma přípravy je vhodná zejména pro ty z vás, kteří při prvotním testování zjistí, že potřebují s přípravou pomoci. Pokud si vyberete kvalitní kurz, je tato forma ideální. Lektor by vás měl seznámit s podrobným obsahem testu, poradit s vhodnou strategií a podrobně vysvětlit problematické příklady.

3. Přípravný kurz on-line

Jedná se o poměrně novou formu přípravy, kdy se učíte z vyřešených a okomentovaných cvičných příkladů. Jde o takovou lepší a cílenou učebnici. V některých kurzech je navíc možnost i konzultace s lektorem, což je určitě vhodným doplněním této formy přípravy.

4. Individuální doučování

Jedná se o nejefektivnější, ale zároveň i nejdražší formu přípravy. Individuální doučování doporučujeme těm z vás, kdo chtějí intenzivní pomoc šitou přímo na míru.

facebook_page_plugin