Kritické myšlení - řešení příkladu

Při řešení podobných příkladů, kde se prolíná numerika s kritickým myšlením, se přímo nabízí dosadit si konkrétní čísla. Tím nechci nikoho, zvláště pak rychlejší řešitele, odradit od vlastních (a i správnějších) úvah.

Číst dál...