logo

S přípravou na TSP začněte již na podzim!

Víte, že rok 2017 bude již patnáctým ročníkem TSP?

Největší problémy činí studentům numerické a analytické myšlení.

Věděli jste, že TSP vznikly už v roce 2003?

V roce 2016 se v TSP objevil v oddíle analytického myšlení příklad, který kombinoval analytické a numerické myšlení. Pojďme ho vyřešit společně!

S tréninkem prostorové představivosti je to těžké. Avšak ne každý, kdo v 3D bludišti bloudí, je ztracen.

V roce 2016 se v TSP objevil v numerickém myšlení příklad, který dělal některým lidem značné potíže. Pojďme se na něj tedy podívat spolu.

Ročník TSP 2016 přišel s "novinkou" v podobě překladu fiktivního jazyka. Nenechte se pro příště podobným příkladem rozhodit!

Zvolte nejlepší strategii pro úspěšné zvládnutí TSP.

Subtest kritického myšlení kombinuje Vaše středoškolské znalosti se schopností logické argumentace.

Umíte z hlavy vysvětlit základní rozdíly mezi Evropskou radou, Radou Evropské unie a Radou Evropy?

Říkají Vám něco pojmy konjunkce, disjunkce, implikace, ekvivalence?

Dělá se Vám u řešení některých úloh špatně od žaludku? Jen u oddílu prostorové představivosti to však má objektivní opodstatnění.

Oddíl s největším počtem nepřátel. Oddíl tak děsivý, že se mu vyrovná snad jen analytické myšlení.

Tradičně prvním zařazovaným oddílem v TSP je oddíl zkoumající verbální myšlení uchazečů. Co se tím přesně myslí?

facebook_page_plugin