Co je to TSP?

Masarykova univerzita v Brně využívá již 14 let při výběru uchazečů Testy studijních předpokladů (TSP). Tento test ověřuje různé rozumové schopnosti. V současné době je to verbální, numerické, kritické a analytické myšlení, prostorová představivost a kulturní přehled.

TSP se píší většinou první květnový víkend v Brně a nově také v Bratislavě. Forma testu se postupně vyvíjí a mění. V roce 2016 měl test 60 otázek členěných do 6 již zmíněných subtestů. Relativně novinkou je 6 otázek, které jsou zadávány v některém z těchto cizích jazyků: angličtina, němčina, francouzština či španělština.

IMG 4990 1900Uchazeči o studium volí ve své elektronické přihlášce, zda chtějí test skládat v sobotu či neděli, v Brně či Bratislavě a volí jeden ze 4 cizích jazyků.

Také časový limit, který je na test vyhrazen, prošel změnami. V roce 2016 byla délka jeho trvání 100 minut (přibližně 1,7 minuty na jeden příklad). Každá z 60 otázek obsahuje zadání a pět nabízených možností odpovědí, z nichž je vždy správná pouze jedna. Za správnou odpověď získá řešitel 1 bod, v případě odpovědi špatné se mu odečte 0,25 bodu.

Odpovědi zapisují řešitelé do odpovědního archu, který je zpracováván počítačově. Určujícím kritériem úspěšnosti v TSP je tzv. percentil, který se vypočítá na základě počtu získaných bodů a varianty, kterou uchazeč psal. Je možné získat maximálně 100. percentil, minimální hodnota percentilu je skoro nulová. Percentil udává, kolik procent řešitelů podalo nižší nebo stejný výkon (získalo stejný nebo nižší počet bodů v dané variantě).

Je nutné si uvědomit, že rozsah TSP je skutečně velmi široký a kvalitní příprava na všechny jeho části je časově náročná. Naprostá většina studentů se začíná připravovat minimálně půl roku před samotným termínem TSP.  Velikou výhodou při přípravě je skvělá dostupnost starších variant testu, najdete je přímo na stránkách Masarykové univerzity. Pokud je tedy uchazeč dostatečně motivován, nepodcení přípravu a na střední škole studoval průběžně a poctivě, nemusí se TSP obávat.