TSP v roce 2023? Více změn, než jsme si dokázali představit…

Testy studijních předpokladů, které jsou forma přijímacího řízení na Masarykovu univerzitu v Brně, budou v roce 2023 proměněné. Změny budou nejenom v obsahu testu, ale i v bodování, časových limitech a termínech konání.

Většina maturantů, kteří TSP skládají si uvědomují, že poctivá příprava a tréning typových úloh z testu, mohou šanci uspět velmi zvýšit. Letošní rok bude výrazně komplikovanější pro domácí přípravu. Na webu MU již totiž nejsou volně ke stažení starší verze testů, které byly tou „nejlepší učebnicí“. K dispozici je již jen nejnovější ročník.

notes 514998 1920

Jaké změny na uchazeče čekají:

První velkou změnou je přístup k termínům testu. Již od roku 2003 jsme si zvykli, že se TSP píší koncem dubna. V roce 2023 však bude možné si termín zvolit, a to od ledna do dubna. Nebude jednoduché se rozhodnout, jaký termín vybrat. Pokud budou maturanti volit lednové či únorové termíny, budou mít poměrně málo času na přípravu. Na druhou stranu zase tyto termíny mohou být méně obsazené.

Další velkou změnou je forma TSP. Bude se skládat prezenčně, ovšem uchazeči obdrží tablet, na který budou odpovědi zaznamenávat. Poznámky a pomocné výpočty bude možné dělat na papír.

Také bodování se lehce změní. Každá otázka obsahuje 5 možných odpovědí, pouze jedna odpověď je správná. Správná odpověď je za 1 bod, za špatnou se 0,2 bodu odečítá. Právě ta hodnota 0,2 je nová, dříve se odečítalo 0,25 bodu.

TSP v roce 2023 budou složeny ze 3 částí. Každá část bude mít svůj časový limit a bude i zvlášť hodnocena.

1. část - Uvažování v anglickém jazyce

Jde o náhradu subtestu verbálního myšlení. Řešitelé mohou očekávat otázky, které bychom dříve našli ve verbálním či kritickém myšlení. Zadání bude v anglickém jazyce. Časový limit pro tuto část je 20 minut.

2. část - Kritické myšlení – časový limit 45 minut

3. část - Numericko-analytické myšlení – časový limit 45 minut

Ve druhé i třetí části mohou řešitelé očekávat typové příklady, které se vždy v TSP vyskytovaly, obsahové změny zde budou spíše drobné.

Změn je tedy opravdu velká spousta. Co doporučujeme? Zejména si o ročníku 2023 co nejvíce nastudovat. Zvolit správnou strategii, a hlavně nepodcenit přípravu. Je potřeba totiž začít trénovat dříve, než tomu bylo minulé roky.

Online TSP kurzy z pohodlí domova...

TSP kurzy v Brně