Kritické myšlení

Kritické myšlení je subtest testující schopnost objektivního zhodnocení příkladu, perfektní práci s textem a zadáním, schopnost korektní argumentace...

V tomto subtestu TSP jsou nutné také znalosti středoškolských základů přírodovědných a humanitních (historických, kulturních, společenskovědních) disciplín.