Kritické myšlení

Subtest kritického myšlení kombinuje Vaše středoškolské znalosti se schopností logické argumentace.

Tento oddíl prošel od vzniku TSP velkými změnami. Kritické myšlení obsahuje v současné podobě vždy jeden delší text (úryvek studie, nebo odborného článku), na který navazuje více otázek. Dále se potkáte s různými úlohami, jejichž zadání bylo ovšem v posledních ročnících také delší. Celkem se tedy dost načtete. V kombinaci se skutečností, že tento oddíl je již tradičně zařazován v rámci TSP jako poslední, je velkým problémem vyčerpanost po více než hodině intenzivního soustředění. Je tedy v první řadě vhodné zvážit, zda neřešit kritické myšlení přednostně.

V zásadě je pak možné se setkat s příklady, kde máte vybrat (ne)správné tvrzení na základě předloženého zadání (pracujeme pouze s informacemi ze zadání) a s příklady, kde určujete (ne)pravdivost v obecné rovině (pracujeme i se znalostmi mimo zadání). A aby toho nebylo málo, doporučujeme zopakovat si i počítání pravděpodobností (aneb matematice se prostě nevyhnete).

Při přípravě na oddíl kritického myšlení je důležité zdůvodňovat každou možnost. Nemusíte být zrovna experti na argumentační metody, abyste zde získali plný počet bodů. I tak je dobré mít základní povědomí o členění argumentů. A z podstaty věci se potkáte s příklady, kde bude odůvodnění správné odpovědi trochu vágnější. Je třeba mít neustále na paměti, že hledáme nejvhodnější možné řešení, ne jediné správné.

V neposlední řadě je velkou výhodou čtení odborných textů. Kritické myšlení se bez ohledu na studovaný obor zlepší takřka každému studentovi vysoké školy. Uchazeči, kteří například mění obor, nebo přibírají ke studiu další, mají proto nespornou výhodu.

Poznámka závěrem

V ročnících 2015 a 2016 obsahoval oddíl kritického myšlení vždy 6 úloh v cizím jazyce. Tyto úlohy však vycházely i z jiných oddílů. V TSP 2017 dojde vzhledem k uvedenému tedy spíše k formální změně, kdy úlohy v cizím jazyce (již pouze angličtina) budou rozprostřeny do celého testu. Hlavní změnou pak je navýšení počtu cizojazyčných úloh z 6 na 10.

Online TSP kurzy z pohodlí domova...

TSP kurzy v Brně