Numerické myšlení

{idkey=1996b0[url=https%3A%2F%2Fwww.kurzynatsp.cz%2Fencyklopedie-pojmu-numericke-mysleni.html][title=Numerick%C3%A9+my%C5%A1len%C3%AD][desc=Numerick%C3%A9+my%C5%A1len%C3%AD]}{cmp_start idkey=2538[url=https%3A%2F%2Fwww.kurzynatsp.cz%2Fencyklopedie-pojmu-numericke-mysleni.html][title=Numerick%C3%A9+my%C5%A1len%C3%AD][desc=Numerick%C3%A9+my%C5%A1len%C3%AD]}

Numerické myšlení je subtest TSP testující znalosti středoškolské matematiky plus ještě něco navíc. Jsou to příklady (říkejme jim třeba hříčky),  k jejichž vyřešení  vám  postačí v  podstatě  znalost  matematiky  základní školy,  ale ve  kterých  potřebujete k jejich vyřešení ještě nápad. Nejčastěji jsou to číselné řady.

 

 

{cmp_end}{idkey=1996b1[url=https%3A%2F%2Fwww.kurzynatsp.cz%2Fencyklopedie-pojmu-numericke-mysleni.html][title=Numerick%C3%A9+my%C5%A1len%C3%AD][desc=Numerick%C3%A9+my%C5%A1len%C3%AD]}