Počet otázek v TSP

{idkey=5148b0[url=https%3A%2F%2Fwww.kurzynatsp.cz%2Fencyklopedie-pojmu-pocet-otazek-v-tsp.html][title=Po%C4%8Det+ot%C3%A1zek+v+TSP][desc=]}{cmp_start idkey=5156[url=https%3A%2F%2Fwww.kurzynatsp.cz%2Fencyklopedie-pojmu-pocet-otazek-v-tsp.html][title=Po%C4%8Det+ot%C3%A1zek+v+TSP][desc=]}

TSP 2018 budou obsahovat 60 otázek (50 v češtině, 10 v angličtině - průřezově).

 

 

{cmp_end}{idkey=5148b1[url=https%3A%2F%2Fwww.kurzynatsp.cz%2Fencyklopedie-pojmu-pocet-otazek-v-tsp.html][title=Po%C4%8Det+ot%C3%A1zek+v+TSP][desc=]}