Kritické myšlení - řešení příkladu

Při řešení podobných TSP příkladů, kde se prolíná numerika s kritickým myšlením, se přímo nabízí dosadit si konkrétní čísla. Tím nechci nikoho, zvláště pak rychlejší řešitele, odradit od vlastních (a i správnějších) úvah.

reseni prikladu

Někteří si totiž po přečtení zadání okamžitě uvědomí, že jedna třetina domácí produkce je polovina dvou třetin zahraniční produkce. Má-li tedy domácí produkce překonat zahraniční při současném růstu obou, musí vždy vzrůst více než dvojnásobně (a dál netřeba řešit). Zpět ale k dosazování, které využije většina z vás.

V roce 2011 pochází zelenina:

z 1/3 z domácí produkce

z 2/3 ze zahraniční produkce

Jelikož počítáme se třetinami, vyplatí se nám dosadit si jakékoliv číslo, které se dobře dělí třemi. Jednotky (ať už hmotnostní nebo např. jednotlivé kusy zeleniny) nás v tomto případě nemusí trápit – pro lepší představu si můžeme říct, že uvedené číslo značí počet tun spotřebované zeleniny.

Pokud si do příkladu dosadíme číslo 60t (tedy řekneme si, že v roce 2011 mohli občané ČR spotřebovat 60 tun zeleniny), pak:

z 1/3 domácí produkce = 20t

z 2/3 zahraniční produkce = 40t

V roce 2012 předežene domácí produkce zahraniční, a ta (zahraniční) zároveň vzroste. Zvedneme tedy zahraniční produkci ze 40t na 41t, abychom splnili podmínku růstu. Domácí musí poté vzrůst nejméně na 42t. Celková produkce v roce 2012 bude 83t oproti 60t z roku 2011. Můžeme tedy začít ověřovat odpovědi:

a) celková spotřeba vzrostla o 23t, což je ze 60t více než pětina. NE

b) spotřeba tuzemské zeleniny vzrostla o 22t, což je více než polovina z původních 20t. NE

c) spotřeba tuzemské zeleniny vzrostla z 20t na 42t, tedy více než dvojnásobně. ANO

d)celková spotřeba zeleniny musí vzrůst, jinak nedorovná a nepředežene spotřebu zahraniční, pokud zahraniční roste. NE

e) viz předchozí odpověď, spotřeba tuzemské zeleniny musí dle zadání růst. NE

Nabízené řešení pomocí dosazení konkrétních čísel sice není vůbec matematicky elegantní, ale ke správné odpovědi TSP příkladu (s případnou korekcí) dovede spolehlivě s minimem znalostí a za velmi krátký čas.

Online TSP kurzy z pohodlí domova...

TSP kurzy v Brně