TSP jako přijímací kritérium

Množí se nám dotazy ze strany studentů, na kterých fakultách se vlastně letos TSP používají. Pojďme si to tedy stručně shrnout.

Masarykova univerzita se v současné době skládá z devíti fakult. Testy studijních předpokladů pak v různé míře používá většina z nich. Rozdíly však najdeme i v rámci jednotlivých fakult u jednotivých oborů. Přijímací kritéria se liší i u mezifakultních studií (typicky dvou-obory složené z oborů z různých fakult). Následující informace berte jako stručný přehled a vycházejte vždy pouze z oficiálních informací zveřejněných jednotlivými fakultami na jejich stránkách, na které ostatně i odkazujeme.

Právnická fakulta PrF

Na právech nedošlo v posledních letech k žádné změně, a proto jsou TSP používány jako hlavní a jediné přijímací kritérium. Hlásíte-li se tedy na magisterský obor Právo a právní věda, nebo na některý z bakalářských oborů v kombinované formě, měli byste veškeré své úsilí investovat do TSP a přípravu směřovat k datu 21. – 22. 4. 2018.

Pro veškeré potřebné informace navštivte stránky PrF ZDE.

Ekonomicko-správní fakulta ESF

Ekonomka je specifická v tom, že uznává jak výsledek z TSP, tak výsledky sledovaných SCIO testů – OSP. Pokud napíšete OSP v rozmezí 1. 12. 2017 až 30. 3. 2018 v každém oddíle na požadovaný percentil a doložíte tento svůj výsledek originálem certifikátu spolu s žádostí o prominutí přijímací zkoušky, tak budete přijati bez ohledu na výsledek TSP. Žádost je možné podat rovněž do 30. 3. 2018. Zdůrazňujeme, že požadovanou percentilovou hranici je třeba splnit ve všech oddílech testu a výsledky jednotlivých oddílů nelze kombinovat z různých termínů!

V rámci své přihlášky však máte minimálně termín TSP jistý (na SCIO testy se uchazeč přihlašuje sám) a proto byste ani tak neměli podceňovat přípravu. Termíny SCIO testů berte jako příjemný bonus navíc.

Více informací a percentilové hranice najdete ZDE.

Fakulta informatiky FI

Hlavním příjímacím kritériem na Fakultu informatiky jsou TSP. Možností, jak se na informatiku dostat, je ale více, např. již zmíněné OSP od SCIA (s malými odchylkami stejný model jako ESF), nebo výsledek IQ testu pořádaného Mensou ČR nebo Mensou SR alespoň 130 bodů (což je i hranice pro přijetí do obou zmíněných organizací).

Přehled všech možností naleznete ZDE.

Fakulta sociálních studií FSS

Aby toho nebylo málo, FSS používá svůj vlastní systém. V přihlášce na FSS si musíte vybrat, zda budete psát TSP nebo OSP. Volba platí pro všechny přihlášky podané na FSS a pokud si vyberete OSP, ale stejně budete psát TSP kvůli jiné fakultě, bude se Vám na FSS počítat pouze výsledek z OSP. Vždy je však nutné psát i test ze základů společenských věd (ZSV), který zajišťuje společnost SCIO. Konečným výsledkem je součet percentilů z obou testů (TSP + ZSV nebo OSP + ZSV).

Velmi doporučujeme ještě před podáním přihlášky a konečným výběrem vyzkoušet oba zmíněné testy! Oba mají své výhody a každému sedne něco jiného.

Pro další informace klikněte ZDE.

 

Lékařšká fakulta LF

Lékařská fakulta tradičně TSP nepoužívá a sestavuje si vlastní oborové testy. Více ZDE.

 

Online TSP kurzy z pohodlí domova...

TSP kurzy v Brně