Místa konání TSP

{idkey=5072b0[url=https%3A%2F%2Fwww.kurzynatsp.cz%2Fencyklopedie-pojmu-mista-konani-tsp.html][title=M%C3%ADsta+kon%C3%A1n%C3%AD+TSP][desc=]}{cmp_start idkey=4323[url=https%3A%2F%2Fwww.kurzynatsp.cz%2Fencyklopedie-pojmu-mista-konani-tsp.html][title=M%C3%ADsta+kon%C3%A1n%C3%AD+TSP][desc=]}

V roce 2018 se budou TSP konat v následujících městech: Brno, Bratislava, Praha, České Budějovice, Jihlava, Ostrava, Hradec Králové, Zlín, Košice, Žilina a Banská Bystrica.

 

 

{cmp_end}{idkey=5072b1[url=https%3A%2F%2Fwww.kurzynatsp.cz%2Fencyklopedie-pojmu-mista-konani-tsp.html][title=M%C3%ADsta+kon%C3%A1n%C3%AD+TSP][desc=]}