OSP

Obecné studijní předpoklady, testy organizované společností Scio. Testují základní dovednosti a schopnosti pro úspěšné vysokoškolské studium. Nejedná se o test středoškolských znalostí, při řešení úloh se vychází pouze z informací v zadání.

Oddíly testu

Verbální oddíl (20 minut, 23 úloh)

Kvantitativní oddíl (30 minut, 23 úloh)

Logický oddíl (30 minut, 22 úloh)

Argumentační oddíl (30 minut, 22 úloh)