OSP

{idkey=5115b0[url=https%3A%2F%2Fwww.kurzynatsp.cz%2Fencyklopedie-pojmu-osp.html][title=OSP][desc=]}{cmp_start idkey=1318[url=https%3A%2F%2Fwww.kurzynatsp.cz%2Fencyklopedie-pojmu-osp.html][title=OSP][desc=]}

Obecné studijní předpoklady, testy organizované společností Scio. Testují základní dovednosti a schopnosti pro úspěšné vysokoškolské studium. Nejedná se o test středoškolských znalostí, při řešení úloh se vychází pouze z informací v zadání.

Oddíly testu

Verbální oddíl (20 minut, 23 úloh)

Kvantitativní oddíl (30 minut, 23 úloh)

Logický oddíl (30 minut, 22 úloh)

Argumentační oddíl (30 minut, 22 úloh)

 

 

{cmp_end}{idkey=5115b1[url=https%3A%2F%2Fwww.kurzynatsp.cz%2Fencyklopedie-pojmu-osp.html][title=OSP][desc=]}