Systém bodování TSP

Systém bodování v TSP:

1 bod za správnou odpověď

-0,25 bodu za špatnou odpověď

0 bodů za nezodpovězenou otázku