Systém bodování TSP

{idkey=5368b0[url=https%3A%2F%2Fwww.kurzynatsp.cz%2Fencyklopedie-pojmu-system-bodovani-tsp.html][title=Syst%C3%A9m+bodov%C3%A1n%C3%AD+TSP][desc=]}{cmp_start idkey=5221[url=https%3A%2F%2Fwww.kurzynatsp.cz%2Fencyklopedie-pojmu-system-bodovani-tsp.html][title=Syst%C3%A9m+bodov%C3%A1n%C3%AD+TSP][desc=]}

Systém bodování v TSP:

1 bod za správnou odpověď

-0,25 bodu za špatnou odpověď

0 bodů za nezodpovězenou otázku

{cmp_end}{idkey=5368b1[url=https%3A%2F%2Fwww.kurzynatsp.cz%2Fencyklopedie-pojmu-system-bodovani-tsp.html][title=Syst%C3%A9m+bodov%C3%A1n%C3%AD+TSP][desc=]}