Verbální myšlení

Verbální myšlení je subtest TSP testující jazykovou inteligenci. Je třeba umět rozpoznávat významové vztahy (homonymie, synonymie, vyplývání…), gramatičnost výrazů jazyka a pravidla jazyka.

Obecně jde o jeden z jednodušších subtestů TSP, studentům většinou nečiní enormní problémy.