Verbální myšlení

{idkey=2664b0[url=https%3A%2F%2Fwww.kurzynatsp.cz%2Fencyklopedie-pojmu-verbalni-mysleni.html][title=Verb%C3%A1ln%C3%AD+my%C5%A1len%C3%AD][desc=]}{cmp_start idkey=1592[url=https%3A%2F%2Fwww.kurzynatsp.cz%2Fencyklopedie-pojmu-verbalni-mysleni.html][title=Verb%C3%A1ln%C3%AD+my%C5%A1len%C3%AD][desc=]}

Verbální myšlení je subtest TSP testující jazykovou inteligenci. Je třeba umět rozpoznávat významové vztahy (homonymie, synonymie, vyplývání…), gramatičnost výrazů jazyka a pravidla jazyka.

Obecně jde o jeden z jednodušších subtestů TSP, studentům většinou nečiní enormní problémy.

 

 

{cmp_end}{idkey=2664b1[url=https%3A%2F%2Fwww.kurzynatsp.cz%2Fencyklopedie-pojmu-verbalni-mysleni.html][title=Verb%C3%A1ln%C3%AD+my%C5%A1len%C3%AD][desc=]}