VM obecně

VM většinou test zahajuje... Čtěte dále...

Verbální myšlení

Tradičně prvním zařazovaným oddílem v TSP je oddíl zkoumající verbální myšlení uchazečů. Co se tím přesně myslí? Internet je plný definic, tak jen velmi stručně. Tento oddíl má za cíl prověřit schopnost práce s logickou strukturou jazyka a jeho užívání, přičemž je lehce upozaděna pravopisná forma. Nechápejte nás špatně, pravopis samotný je stále velmi důležitý, ale spíše než s hledáním pravopisných chyb (v průměru 1 až 2 příklady) se zde setkáte s určováním a doplňováním nejvhodnějšího slova, hledáním synonym, antonym, homonym a v neposlední řadě velmi oblíbených analogií. Výčet samozřejmě není konečný, neboť ambicí tvůrců testu je prověřit jazykové schopnosti komplexně.

Jak to ale vše vypadá v praxi?

V posledních letech tvůrci testu přistoupili na model využívající jednoho delšího textu s očíslováním jednotlivých vět, ve kterých chybí vybraná slova. Úkolem testovaných je pak na vynechaná místa vybrat z nabízených možností slovo nejvhodnější. A hned se dostáváme k prvnímu a zdaleka ne poslednímu úskalí verbálního myšlení. S trochou snahy si totiž občas obhájíte i možnost, kterou tvůrci testu nepreferují. A světe div se, nemusí to být nutně špatně!

Zbylý prostor je pak vyhrazen pro jednotlivé, zpravidla kratší příklady. Zde se dočkáte nejen výše slibovaných analogií, ale občas i prověření znalosti významu cizích slov.

A co příprava?

Kromě (doufáme) odborných výkladů na našich kurzech čtěte, čtěte a čtěte. Máte-li co, přiměřeně k tomu i pište. Není lepšího tréninku než aktivní rozšiřování slovní zásoby a práce s jazykem. Přemýšlejte nad tím, co čtete a proč autor použil zrovna toho kterého výrazu a ne jiného. Svoje odpovědi a úvahy formulujte rozmanitě. Nespoléhejte se na slovní vatu, snažte se nesklouzávat k omezené slovní zásobě. Čeština je kouzelný jazyk nabízející rozmanité množství možností, jak se přesně vyjádřit. Využijte je všechny.