Analytické myšlení - řešení příkladu

 

Tento příklad je možné vypočítat pomocí soustavy jednoduchých rovnic o dvou neznámých.

Počet sester = a

Počet bratrů = b

Pavel řekl: „Mám dvakrát více sester než bratrů.“

(počet sester) = 2*(počet bratrů mínus Pavel, protože do počtu svých bratrů se sám započítat nemůže)

Neboli: a = 2(b-1)

Pavla řekla: „Počet mých sester je o jedna větší než počet mých bratrů.“

(počet sester mínus Pavla, protože do počtu svých sester se sama započítat nemůže) = (počet bratrů) + 1

Neboli: a-1 = b+1

Máme tedy dvě rovnice:

a = 2(b-1)

a-1 = b+1

V první rovnici je neznámá „a“ reprezentující celkový počet sester vyjádřena, a proto si ji můžeme dosadit do rovnice druhé:

2(b-1) - 1 = b+1

2b-2 - 1 = b+1

b = 4

Počet bratrů celkem je tedy 4 a do první rovnice si dosadíme 4 za neznámou „b“.

a = 2(4-1)

a = 6

Počet sester celkem je tedy 6. Celkový počet sourozenců pak získáme sečtením obou čísel: 4+6=10. Správná odpověď je tedy b).

Online TSP kurzy z pohodlí domova...

TSP kurzy v Brně