Analytické myšlení - řešení příkladu

 

Tento příklad je možné vypočítat pomocí soustavy jednoduchých rovnic o dvou neznámých.

Počet sester = a

Počet bratrů = b

Pavel řekl: „Mám dvakrát více sester než bratrů.“

(počet sester) = 2*(počet bratrů mínus Pavel, protože do počtu svých bratrů se sám započítat nemůže)

Neboli: a = 2(b-1)

Pavla řekla: „Počet mých sester je o jedna větší než počet mých bratrů.“

(počet sester mínus Pavla, protože do počtu svých sester se sama započítat nemůže) = (počet bratrů) + 1

Neboli: a-1 = b+1

Máme tedy dvě rovnice:

a = 2(b-1)

a-1 = b+1

V první rovnici je neznámá „a“ reprezentující celkový počet sester vyjádřena, a proto si ji můžeme dosadit do rovnice druhé:

2(b-1) - 1 = b+1

2b-2 - 1 = b+1

b = 4

Počet bratrů celkem je tedy 4 a do první rovnice si dosadíme 4 za neznámou „b“.

a = 2(4-1)

a = 6

Počet sester celkem je tedy 6. Celkový počet sourozenců pak získáme sečtením obou čísel: 4+6=10. Správná odpověď je tedy b).

Online TSP kurzy z pohodlí domova...

 • úterý 17.00-19.30
 • Online
 • 27.02.2024 - 16.04.2024
 • 2490 Kč
 • sobota 13.00-16.30
 • Online
 • 9.3.2024
 • 890 Kč
 • sobota 10.00-13.30
 • Online
 • 30.3.2024
 • 890 Kč

TSP kurzy v Brně

 • čtvrtek 17.00-19.25
 • Brno, Kudelova 8
 • 22.2.2024 do 04.04.2024
 • 2450 Kč