TSP 2022

Testy studijních předpokladů (zkráceně “TSPéčka”) se loni po roční pauze, kdy byly uspořádány online, konaly opět v prezenční formě na půdě různých fakult Masarykovy univerzity. Navrátila se i jejich původní struktura, která byla všem dobře známá již z předchozích let (pokud pomineme TSP v roce 2021, které byly specifické v mnoha ohledech).

Jak “TSPéčka” v roce 2022 vypadaly?

V roce 2022 se nám “TSPéčka” opět představily v plné kráse, a to konkrétně v podobě šesti “klasických” subtestů - verbální myšlení, numerické myšlení, analytické myšlení, kulturní přehled, prostorová představivost a kritické myšlení. Samozřejmě nechyběl ani anglický subtest, ve kterém byly vždy obsaženy dvě úlohy z každého z předchozích oddílů pouze s jediným rozdílem, byly zadány v angličtině.

Uchazeči měli tedy za úkol vyřešit celkem 60 úloh (v každém subtestu 10 a vždy 2 poslední úlohy byly zadány v angličtině) a vyhrazeno jim na to bylo přesně 100 minut.
V letošním roce však došlo opět ke změně a celá struktura testu se nám výrazně změnila. Proto je zapotřebí se na test pořádně připravit a nejlépe moc neotálet a začít procvičovat.

Online TSP kurzy z pohodlí domova...

TSP kurzy v Brně