Verbální myšlení - řešení příkladu

Ročník TSP 2016 přišel s "novinkou" v podobě překladu fiktivního jazyka. Nenechte se pro příště podobným příkladem rozhodit!

Novinky

Od roku 2010 se v oddíle verbálního myšlení objevuje vždy jeden delší text, ke kterému se pak vztahuje více otázek (zpravidla 4-5). V rámci těchto otázek se řeší hlavně doplňování nejvhodnějších či naopak nejméně vhodných slov na vynechaná místa, popř. výrazů k nim synonymních nebo antonymních. Z takového rozložení testu pak nepřímo vyplývá, že ve zbývajících úlohách se setkáte pravděpodobně s otázkami jinými. Podstatou jedné z úloh, která překvapila uchazeče v roce 2016, pak bylo rozluštění cizího (fiktivního) jazyka.

 

Krok 1

Při řešení takové úlohy musíme v první řadě rozklíčovat překlad jednotlivých výrazů v samotném zadání. Při překladu hledáme takové dvě věty, které obsahují stejný výraz. Vzhledem k větě, kterou máme přeložit, se nabízí začít překladem slova „kočky“.

Derni dom absip k přes. = Černá kočka ležela na židli.

Zid huk dom. = Pes loví kočku.

V těchto dvou větách jsme schopni najít slovo kočka – „dom“ (jediné shodné slovo). Věta k přeložení však obsahuje výraz „kočky“, tedy množné číslo. V druhém kroku tedy najdeme takové dvě věty, ze kterých rozklíčujeme pravidlo tvoření množného čísla. Zároveň můžeme vyloučit možnost e), která hledané slovo neobsahuje vůbec.

Krok 2

Oorees abnak k bil. = Na louce rostly květiny.

Ores re parni. = Květina je červená.

I přes přehozený slovosled není těžké k sobě spárovat výrazy „oorees“ a „ores“ – tedy „květiny“ a „květina“. Vidíme, že tyto dvě podoby téhož slova se liší počtem samohlásek. Jev, ke kterému tedy při převedení výrazu ze singuláru do plurálu obecně v rámci předloženého jazyka dochází, můžeme pojmenovat jako zdvojení samohlásek. Aplikujeme tedy toto pravidlo na slovo „kočka“:

Kočka = dom

Kočky = doom

Teď již víme, že správná odpověď obsahuje výraz „doom“. Vylučujeme tedy z výběru možnost d), která obsahuje jednotné číslo „dom“. Všimněme si zároveň skutečnosti, že ve všech nabízených překladech, je podnět stavěn před přísudek.

Krok 3

„Oorees abnak k bil.“ překládáme jako „Na louce rostly květiny.“ Pokud bychom měli dodržet slovosled, byl by vhodnější překlad „Květiny rostly na louce.“ Tento jev nám pomůže při překladu další věty:

Zid huk dom. = Pes loví kočku.

Víme-li totiž, že „dom“ znamená „kočka“ a podnět je stavěn před přísudek, dokážeme snadno určit, že výraz „zid“ = „pes“ a „huk“ = „loví“. Sloveso však potřebujeme přeložit do minulého času. I tak už můžeme vyloučit možnosti a) a b), které obsahují slovo „pes“ (které ve větě k přeložení není). Zbývá tedy možnost c) a to je také správná odpověď. Pro kontrolu však ještě převedeme sloveso „huk“ do minulého času.

Kontrola

Oorees abnak k bil. = Na louce rostly květiny.

Derni dom absip k pres. = černá kočka ležela na židli.

Zid huk dom. = Pes loví kočku.

Ores re parni. = Květina je červená.

V překladech jsme si zvýraznili slovesa.

Abnak – minulý čas

Absip – minulý čas

Huk – přítomný čas

Re – přítomný čas

Nemusíme být zrovna Noam Chomsky, abychom si všimli, že slovesa v minulém čase obsahují předponu „ab“. Pokud v naší větě „Kočky lovily myši.“ a „loví“ překládáme jako „huk“, pak bude minulý čas slovesa znít „abhuk“. Tím jsme si potvrdili správnost možnosti c).

Takto rozepsáno se jeví řešení jako zdlouhavé. V praxi Vám ale provedení popsaného postupu zabere asi minutu. Samozřejmě je možné udělat více kroků zaráz, přednostně přeložit jiné výrazy a vytvořit tak řešení úspornější. Nebo se detailněji podívat na nabízené možnosti a z nich sebevědomě určit odpověď hned (nemusí se vždy vyplatit). Představené řešení Vás ale dovede ke správné odpovědi bezpečně a vždy.

Online TSP kurzy z pohodlí domova...

 • pondělí 16.15-17.45
 • Online
 • 13.11.2023 - 12.02.2024
 • 2490 Kč
 • čtvrtek 18:00-19:30
 • Online
 • 16.11.2023 - 08.02.2024
 • 2490 Kč
 • pondělí 18:00-19:30
 • Online
 • 27.11.2023 - 26.2.2024
 • 2490 Kč
 • sobota 18:00-19:30
 • Online
 • 09.12.2023 - 09.03.2024
 • 2490 Kč
TSP_ilustracni_HR_06
 • neděle 10:00-11:30
 • Online
 • 07.01.2024 - 24.3.2024
 • 2490 Kč

TSP kurzy v Brně

 • úterý 17.00-19.25
 • Brno, Kudelova 8
 • 12.12.2023 - 12.03.2024
 • 3390 Kč
IMG_5388uprop25
 • pátek 17.00-19.25
 • Brno, Kudelova 8
 • 15. 12. 2023 do 01.03.2024
 • 2990 Kč
IMG_4752uprop69
 • středa 17.00-19.25
 • Brno, Kudelova 8
 • 03.01.2024 - 20.3.2024
 • 3390 Kč
IMG_4959uprop6
 • pondělí 17.00-19.25
 • Brno, Kudelova 8
 • 08.01.2024 - 25.03.2024
 • 3390 Kč
IMG_5366uprop9
 • čtvrtek 17.00-19.25
 • Brno, Kudelova 8
 • 11.01.2024 - 05.04.2024
 • 3390 Kč